Vi erbjuder den gotländska marknaden ett brett utbud av produkter i form av betong samt grus- och bergprodukter. Vi erbjuder tjänster som transporter, krossning, tunga transporter och entreprenadarbeten i form av grävning och schakt. 

 

Maskinentreprenörerna, ME, är Sveriges ledande bransch- och arbetsgivareförbund för maskinentreprenörer. 

 

 

Ska du göra markarbeten? Kolla innan du gräver.