Entreprenad av hög kvalitet

Väg och byggnadsgrus skall förknippas med en hög kvalitet på utförda uppdrag men även för företaget som helhet. Policyn innebär att ett tydligt kundfokus eftersträvas i varje delmoment och att uppdragen genomförs med hög kvalitet och ambitionsnivå.

V&B genomför sina uppdrag tillsammans med leverantörer, andra entreprenörer och underentreprenörer i en god anda och med hög moral.

Tillsammans levereras efterfrågad entreprenad i rätt tid, till rätt pris och korrekt utförd efter kundens önskemål och beställning. Samtliga anställda ansvarar för att kvalitetspolicyn upprätthålls och efterlevs samt att kontinuerliga egenkontroller verifierar detta.